Objazdowy Festiwal filmowy
    WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie
    Lublin, 17-20 października 2007 r.


    Festiwal Objazdowy istnieje od 2003 r. Lokalne organizacje pozarządowe, ośrodki akademickie i domy kultury we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka a organizują przeglądy filmów dokumentalnych, budując własne programy imprez towarzyszących.

    W 2003 roku odbyło się s ześć tego rodzaju imprez - w Lublinie, Toruniu, Częstochowie, Kielcach, Białymstoku i Pile. W roku 2007 jest już ich 16.

    Międzynarodowy Festiwal Filmowy PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE został stworzony przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w 2001 roku. We współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (a w 2001 roku także z Fundacją Młodego Kina).
   
    Helsińska Fundacja Praw Człowieka organizuje corocznie w grudniu - miesiącu uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka - festiwal filmowy w Warszawie. Prezentowane są na nim dokumenty w różny sposób podejmujące problematykę praw człowieka, a także ma miejsce wiele imprez towarzyszących, zwłaszcza spotkań i dyskusji panelowych z udziałem specjalistów z dziedziny praw i wolności jednostki.

    Wstęp na wszystkie projekcje i imprezy towarzyszące pozostaje bezpłatny - Festiwal funkcjonuje jako impreza niekomercyjna. Trzon programu stanowią zawsze filmy dokumentalne i reportaże, odznaczające się wysoką wartością artystyczną, a przynajmniej będące dziełem dobrego filmowego rzemiosła.
    Więcej o festiwalu
    w specjalnych numerach
    gazety "Opornik" - jeden przygotowany przed a drugi po festiwalu.