LUBLIN 17-20 października 2007 Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12
                     WSTĘP WOLNY